Vijesti

Nakon divljanja huligana u Mostaru: Čampara izmjenama Krivičnog zakona predložio drakonske kazne

Nakon divljanja huligana za vikend u Mostaru, kada su navijači Zrinjskog u Mostaru upali u Donju Mahalu, napali mladiće koje su tamo zatekli, te uništavali privatnu imovinu, Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova FBiH uputio je u proceduru kao delegat u Domu naroda FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije.

Čampara je predložio da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku u skladu s članom 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U razlozima za iniciranje ovakvog prijedloga Čampara je naveo da sve češći huliganski neredi počinju predstavljati ozbiljnu sigurnosnu prijetnju na koju Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao zakonodavni organ, mora odgovoriti pooštravanjem sankcija.

“U trenutnom tekstu Krivičnog zakona FBiH nisu detaljno utvrđena, a ni opisana krivična djela koja se odnose na nasilničko ponašanje i izazivanje nereda. Intencija Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH je odvraćanje od potencijalnog počinjenja krivičnog djela (proaktivno djelovanje) s obzirom na to da će, usvajanjem predloženih izmjena i dopuna, potencijalnim počiniteljima biti poslana jasna poruka kako nasilničko ponašanje i izazivanje nereda predstavlja ozbiljno krivično djelo. U reaktivnom smislu, nadležnim pravosudnim organima bit će omogućeno da učesnike u neredima i počinitelje krivičnog djela „nasilničko ponašanje“ terete oštrijim kaznama, a što će u konačnici potencijalne počinitelje odvratiti od počinjenja navedenih krivičnih djela”, navodi se u pojašnjenju.

U nastavku donosimo prijedloge izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH.

Član 1.

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine člana 362 („Nasilničko ponašanje“) mijenja se i glasi:

Nasilničko ponašanje i izazivanje nereda

(1) Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem drugog, nasiljem prema drugom, izazivanjem tuče ili naročito drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava građanski mir, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko nasiljem ili učešćem u nasilju prema drugim osobama, materijalnim stvarima ili prijetnjom da će počiniti nasilje, ugrožava javni red ili potiče druge na nasilje te prouzrokuje lakše tjelesne ozlijede ili lakšu materijalnu štetu drugim licima, kaznit će se kaznom zatvora od dvije do sedam godina.

(3) Ako je krivično djelo iz stava 2. počinjeno iz mržnje i uz upotrebu oružja ili oruđa ili ukoliko se dovede u opasnost život druge osobe ili prozrokuju teže tjelesne ozlijede ili teža materijalna šteta drugim licima, kaznit će se kaznom zatvora od tri do deset godina.

(4) Navijačke skupine ili skupine povezane s navijačima koje nasiljem ili učešćem u nasilju oštete imovinu ili nanesu tjelesne ozlijede drugim licima ili ugroze zdravlje i mir drugih lica, koje svojim ponašanjem ili parolama izazivaju narodnosnu, rasnu i vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost kaznit će se kaznom zatvora od tri do deset godina“

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenim novinama Federacije BiH.

U obrazloženju predloženih rješenja navodi se:

Član 362. u važećem Krivičnom zakonu Federacije BiH (Nasilničko ponašanje) glasi:

„ 1) Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem drugog, nasiljem prema drugom, izazivanjem tuče ili naročito drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava građanski mir, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini u sastavu grupe ljudi, ili ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana prouzrokovano teško poniženje više osoba, ili je neka osoba lahko tjelesno ozlijeđena, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“.

Član 362. nakon usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH glasit će:

„(1) Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem drugog, nasiljem prema drugom, izazivanjem tuče ili naročito drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava građanski mir, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko nasiljem ili učešćem u nasilju prema drugim osobama, materijalnim stvarima ili prijetnjom da će počiniti nasilje, ugrožava javni red ili potiče druge na nasilje te prouzrokuje lakše tjelesne ozlijede ili lakšu materijalnu štetu drugim licima, kaznit će se kaznom zatvora od dvije do sedam godina.

(3) Ako je krivično djelo iz stava 2. počinjeno iz mržnje i uz upotrebu oružja ili oruđa ili ukoliko se dovede u opasnost život druge osobe ili prozrokuju teže tjelesne ozlijede ili teža materijalna šteta drugim licima, kaznit će se kaznom zatvora od tri do deset godina.

(4) Navijačke skupine ili skupine povezane s navijačima koje nasiljem ili učešćem u nasilju oštete imovinu ili nanesu tjelesne ozlijede drugim licima ili ugroze zdravlje i mir drugih lica, koje svojim ponašanjem ili parolama izazivaju narodnosnu, rasnu i vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost kaznit će se kaznom zatvora od tri do deset godina“.

Predloženim izmjenama i dopunama jasno se preciziraju sankcije za ušešće u nasilju, podsticanje drugih na nasilje, prouzrokovanje lakših tjelesnih ozlijeda, težih tjelesnih ozlijeda, lakše materijalne štete, teže materijalne štete, upotrebu oružja ili oruđa te za nasilje u kojem učestvuju navijačke skupine ili skupine povezane s navijačima.Povezani postovi: