svečana vožnja

Teretni voz ponovo saobraća na dionici od Podlugova do Vareša

Svečanom vožnjom obilježeno je ponovno pokretanje teretne željezničke linije Podlugovi-Vareš Majdan.

Ipak, kako je prvobitno netačno navedeno da se podrazumijeva putnički saobraćaj, željeznilka linija Podlugovi - Vareš podrazumijeva samo saobraćaj za teretne vozove, no putnički voz još neće biti u funkciji.

Naslov i dio ovog teksta su izmijenjeni u odnosu na prvobitnu verziju jer nisu sadržavali tačne činjenice. U prvobitnom tekstu bilo je navedeno da voz saobraća ponovo nakon 31 godinu i nije precizirano da je riječ o teretnom saobraćaju, a ne redovnom putničkom željezničkom saobraćaju.

NAPOMENA: Tri decenije pauze odnosi se na redovni putnički saobraćaj, ali on nije uspostavljen, budući da se pruga zasad koristi samo za teretni saobraćaj. Opširnije pročitajte u analizi Raskrinkavanja.

Čišćenje i rekonstrukcija pruge povjerena je britanskoj kompaniji Adriatic Metals, koja će na području Vareša u novoizgrađenom rudniku početkom iduće godine krenuti s eksploatacijom rude srebra, cinka i olova.

U putničkoj kompoziciji, među brojnim zvanicama, bili su i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, premijer Nezir Pivić, ministar za privredu Samir Šibonjić te ministrica finansija Dženana Čišija.