nek' je sa srećom

Oženio se načelnik Ustikoline, kum mu je bio Sejo Brajlović

Načelnik Ustikoline Mujo Sofradžija danas je pred matičarkom ove općine izrekao sudbonosno "da".

Naime, on je vezu sa svojom izbaranicom Vahidom Imširović ozvaničio brakom. Kum mu je bio jedan od najpoznatiji ugostitelja na Balkanu Sejo Brajlović, a među zvanicama su bili i gradonačelnik Ernest Imamović, Džebrail Bajramović, Almin Ćutuk načelnik Općine Prača, vlasnik firme GRAKOP Šukrija Melezović..

Za dobru atomsferu na svadbenom veselju bio je zadužen odlični Šaćir Ameti sa svojim bendom.