sastanak u bihaću

Ozvaničena saradnja dva ureda za borbu protiv korupcije: Imovina političara iz USK uskoro ide na provjeru

Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona predvođen sekretarom Adelom Tabaković putem Ambasade Sjedinjenih Američkih Država inicirao je sastanak sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a cilj je dijagnosticiranje situacije i problema koje Ured za borbu protiv korupcije USK ima i kojim pravcem treba da ide kako bi se stvorili preduvjeti za njegovo funkcionisanje.

U Kantonu Sarajevo ovakav tip Ureda formiran je 2020. godine i već posjeduje određeno pozitivno iskustvo u borbi protiv korupcije. Sada prenose dobre prakse na ostale i slične urede, tim povodom su danas boravili u Bihaću.

"Mi smo danas u radnoj posjeti da kolegici iz Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pomognemo kod uspostave funkcionisanja ovog ureda u smislu gdje se ona nalazi, koje su njene potrebe, na kojem pravcu treba da radi, koji su nedostaci. Možemo reći da su, nakon sagledavanja stanja u ovom kantonu i kompetnom uredu, stvorene dobre pretpostavke da se krene u provedbu zakona o prijavi i provjeri imovine nosioca javnih funkcija kao jednom od fundamentalnih zakona kada je u pitanju prevencija korupcije i koruptivnog ponašanja političara u Unsko-sanskom kantonu", kazao je šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić.

Unsko-sanski kanton još uvijek nema zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije, a prema mišljenju Kafedžića s tim se još treba sačekati iz razloga što najprije treba uspostaviti funkcionalan Ured za borbu protiv korupcije i provesti zakon koji je na snazi a tiče se prijave i provjere imovine nosioca javnih funkcija koji je veoma složen i kompleksan.

"Tu imate čitav sistem transparentnosti gdje se moraju objaviti podaci o imovini političara, njihovih srodnika i povezanih osoba, provjeriti imovinu 200 političara koji su se prijavili. Dakle, veoma je važno da se ovaj zakon na početku rada ovog Ureda provede funkcionalno sa punim integriteta i sa puno pažnje, a onda da se nadograđuje taj sistem kao što je rađeno u Kantonu Sarajevu", poručio je Kafedžić.