Vijesti

Ured za borbu protiv korupcije KS odgovorio Bečareviću: Nismo nadležni

Ministar komunalne privrede Kantona Sarajevo Almir Bečarević uputio je prije nekoliko sedmica prijavu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom zraka u KS protiv kompanija koje isporučuju toplotnu energiju bez dozvole i bez tarifnog sistema.

Iz Ureda za borbu protiv korupcije su mu odgovorili:

"Članom 37. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo propisane su obaveze organa po zaprimljenoj prijavi. U stavu 1. ovog člana, navedeno je da je organ kojem je dostavljena prijava, ukoliko posebnim zakonom nije propisano drugačije, dužan u roku od 15 dana, od dana prijema prijave, postupi po dostavljenoj prijavi, dok je u stavu 2. istog člana navedeno da ukoliko organ nije nadležan za postupanje po dostavljenoj prijavi, dužan je u roku od osam dana od dana prijema, prijavu dostaviti nadležnom organu, i o istom obavijestiti prijavitelja.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, ovim putem Vas obavještavamo da je Ured Vašu prijavu zaprimio dana 7. augusta, a koja se odnosi na navedene nepravilnosti u radu privrednih društava koja se u Kantonu Sarajevo bave djelatnošću proizvodnje i isporuke toplotne energije na način da obavljaju djelatnost bez Uvjerenja za ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti i isporuku energije shodno članu 37., stav 2 Zakona, proslijedio aktom broj: 20-04-235-1031/23 od 10. 8. 2023. godine na nadležno postupanje Ministarstvu za unutrašnje poslove Kantona Sarajevo, Uprava policije, Odjeljenje za privredni kriminal, koje je nadležno za preduzimanje istražnih radnji i gonjenje osoba za koje postoje osnovi sumnje da su počinila krivična djela.

Također, Ured je Vašu prijavu dostavio Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo na nadležno postupanje, iz razloga što inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo i posebnih propisa iz člana 4 navedenog Zakona, te Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije vrši kantonalni komunalni inspektor. Shodno navedenom, Ured će u skladu sa svojim nadležnostima nastaviti da prati daljnje postupanje nadležnih institucija u konkretnom predmetu", saopćeno je iz Ureda.