Ministarstvo zdravstva KS

Poziv na imunizaciju: Nabavljeno 548 doza pneumokoknih vakcina za djecu do pet godina

Vakcine će biti dostupne u Predškolskim dispanzerima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uspješno je realiziralo nabavku 548 doza pneumokoknih vakcina namijenjenih djeci do pet godina.

"Ova značajna nabavka pneumokoknih vakcina provedena je u skladu sa smjernicama Ministarstva zdravstva KS i finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS", naglasio je ministar zdravstva KS Haris Vranić.

Vakcine će biti dostupne u Predškolskim dispanzerima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gdje će pedijatri roditeljima djece navedenog uzrasta ponuditi te vakcine i primijeniti ih u skladu s preporučenim rasporedom davanja vakcine od strane proizvođača.

Važno je napomenuti da ova vakcina, iako izuzetno korisna, trenutno nije obavezni dio programa vakcinacije u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo zdravstva KS poziva roditelje da iskoriste ovu priliku da zaštite zdravlje djece, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.