Vijesti

Predstavnički dom: Zakon o gradnji mini HE vraćen u formu nacrta

Zakon kojim treba urediti pitanje gradnje malih hidrocentrala u FBIH, iako je bio najavljen po hitnom postupku, proceduralno je vraćen u formu nacrta većinskom odlukom zastupnika na današnjoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta koja je u toku.

Predlagač tog akta je Federalna vlada, a službeni puni naziv mu je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji.

Vlada je, naime, ranijim zaključkom Predstavničkog doma obavezana da predloži Parlamentu takav akt radi potrebnog zakonskog uređenja ove oblasti, što je ona i učinila uputivši ga u proceduru s naznakom da bi zastupnici trebalo da ga razmotre po hitnom postupku. Predvidjela je znatno suženje mogućnosti pojedincima da nesmetano grade male hidrocentrale na rijekama u FBiH.

Zastupnici su danas usporili put aktu glasanjem vrativši ga u formu nacrta, što u parlamentarnoj praksi najčešće znači da će proći i javnu raspravu prije daljnje parlamentarne procedure.

Jutro su, podsjetimo, pred zgradom parlamenta Federacije BiH održan mirni protest radnika iz sektora proizvodnje opreme za male hidroelektrane.

Radilo se o radnicima bosansko-hercegovačkih firmi koje će po ”hitnom” postupku ostati bez posla ukoliko Zastupunčki dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici po ”HITNOM POSTUPKU” usvoji dopune Zakona o električnoj energiji koje predviđaju zabranu gradnje malih hidroelektrana.Povezani postovi: