Vijesti

RAK BiH zvanično pokrenuo postupak protiv Face TV-a

Senad Hadžifejzovića, RAK Face TV, kazna RAK-a

RAK BiH je zvanično pokrenuo postupak protiv Face TV-a.

Nakon što je direktor Draško Milinović najavio 'drastične' kazne, sad je RAK ublažio retoriku pa kaže 'moguće korištenje' riječi 'ubiti'. Face TV je jučer objavio analize u kojima se čuje da je Senad Hadžifejzović kazao 'umiriti'.

Saopćenje RAK-a prenosimo u cijelosti:

Podstaknuta reakcijama jednog dijela javnosti u Bosni i Hercegovini nakon emitovanja Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem od 29.10.2022. na FACE TV, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je po službenoj dužnosti pokrenula preliminarni postupak protiv navedenog nosioca dozvole.

Razlog za hitnu reakciju Agencije je činjenica da je jedan dio javnosti u BiH bio uznemiren mogućim korištenjem riječi koja je nedopustiva u javnom medijskom prostoru (“ubiti”) u navedenom programskom sadržaju, a koja bi mogla biti protumačena kao podsticanje na izvršenje krivičnih djela, te posmatrana u kontekstu odredbi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, član 3. (Osnovni principi) stav 9. :

Audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija neće prenositi jasan i neposredan rizik od uzrokovanja negativnih posljedica koje uključuju, ali se ne ograničavaju na smrt, povrede, štetu nanesenu imovini ili drugu vrstu nasilja, ili ometanje policijskih aktivnosti i medicinskih usluga ili aktivnosti drugih službi za održavanje javnog reda i sigurnosti.

kao i člana 4. stav 2. koji propisuje zabranu emitovanja sadržaja koji od strane publike može biti protumačen kao podsticanje na nasilje, nered i nemire, ili koji bi mogao izazvati ili podsticati krivična djela.

Agencija će, u okviru zakonskih nadležnosti kao što postupa u svakom drugom slučaju prema bilo kojem nosiocu dozvole, provesti postupak provjere poštovanja primjenjivih pravila i propisa u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku rješavanja povreda uslova dozvole i propisa Agencije (Službeni glasnik broj 77/21). O rezultatima provedenog preliminarnog postupka javnost će biti blagovremeno obaviještena.