Vijesti

Sarajevska sigurnosna konferencija: Konstruktivan dijalog o ključnim sigurnosnim pitanjima

Konferencijskim programom danas je nastavljena prva Sarajevska sigurnosna konferencija, jedan od najvećih diplomatskih skupova ove godine u Bosni i Hercegovini u organizaciji Inicijative za strateške analize iz Sarajeva i partnerskih organizacija iz SAD, Velike Britanije, Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Učesnike konferencije pozdravila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković, koja je rekla je da ovaj događaj predstavlja značajan projekt koji treba da omogući razmjenu iskustava i pogleda između stručnjaka, analitičara i političara iz cijelog svijeta.

Duraković je izrazila nadu da će konferencija biti plodno tlo za konstruktivan dijalog o ključnim sigurnosnim pitanjima na lokalnom i globalnom nivou s posebnim fokusom na izazove koji su karakteristični za našu zemlju i regiju.

"Vjerujem da saradnja, dijalog i inovacije igraju ključnu ulogu u suočavanju s izazovima današnjice i zato se radujemo predstojećim zajedničkim naporima na izgradnji bolje budućnosti za sve stanovnike ovog regiona", dodala je Duraković.

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Julian Reilly je u uvodnom obraćanju rekao da buduća sigurnost i prosperitet ove regije mogu biti zagarantovani jedino ako su izgrađeni na osnovnim vrijednostima koje oblikuju naša društva i naše odnose sa susjedima, kao i naše sposobnosti da se nosimo s našim različitostima i da napredujemo.

"To su vrijednosti kao što je sloboda, demokratija, vladavina zakona i dobro upravljanje državom, što nisu samo apstraktni koncepti", istakao je Reilly.

Zamjenik ambasadora Savezne Republike Njemačke Bernhard Abels je rekao da Njemačka ima dosljednu politiku podrške ka demokratskom razvoju zemalja u regionu s ciljem unapređivanja sigurnosti i stabilnosti u zemljama regiona.

"Rat u Ukrajini, ali i nažalost dešavanja na Bliskom Istoku u posljednje dvije sedmice dodatno su naglasili važnost regionalne saradnje kako bismo ostvarili veći stepen međunarodne sigurnosti. Stoga smatramo da je Sarajevska sigurnosna konferencija veoma važan element ove politike", istakao je Abels.

Sabina Ćudić je jedna od učesnica panela koji promatra region i konkretno BiH u svijetlu invazije Rusije na Ukrajinu, odnosno način na koji to mijenja geopolitičku sliku kako čitavog svijeta, tako i Evrope, regiona i BiH.

"Posebno će biti riječi o izazovima i prilikama za BiH u kontekstu tih novih kretanja i ono na čemu ću ja insistirati jeste koje su to prilike za BiH u ovoj situaciji i način na koji ruski maligni utjecaj itekako postoji na zapadnom Balkanu, koji akteri se tolerišu da sjede na dvije stolice i u Rusiji i na Zapadu, te načinima na koje možemo iskoristiti ovaj moment da ubrzamo euroatlantska kretanja Bosne i Hercegovine", kazala je Ćudić.

Uz čestitke organizatorima konferencije, Ćudić je naglasila da je okupila kvalitetne i brojne učesnike, te da treba postati redovni događaj koji će doprinijeti izgradnji dugoročnih veza između zemalja regiona i njihovih međunarodnih partnera.

Glasnogovornica konferencije Ema Smolo je rekla da je taj događaj okupio više od 200 učesnika i 40 govornika iz 15 zemalja svijeta uključujući SAD, Veliku Britaniju, Njemačku, Ukrajinu itd.

"Iznimno nam je važno da smo se uspjeli okupiti oko ovako važne teme kao što je međunarodna sigurnost. Očekujemo da ćemo tokom dva dana razgovarati o brojnim sigurnosim pitanjima koja su od velike važnosti kako za evropsku sigurnost, tako i za naš region i BiH", dodala je Smolo.

U okviru konferencije će biti održano sedam tematskih panela, na kojima će se govoriti o kibernetičkoj sigurnosti, transatlantskim perspektivama, geopolitici regiona te kulturnim i religijskim faktorima koji utječu na političke prilike na zapadnom Balkanu, ali i cijeloj Evropi.

Prvu Sarajevsku sigurnosnu konferenciju podržalo je Ministarstvo nauke i obrazovanja FBiH, Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva i Cyber Security Excellence Center, Institut za mir SAD-a, Ambasada Kraljevine Holandije te Fondacija Friedrich Ebert Dijalog za Jugoistočnu Evropu. Konferencija se, također, održava pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirevića.

Ceremonija otvorenja Sarajevske sigurnosne konferencije sinoć je ugostila i dva značajna gosta iz Sjedinjenih Američkih Država, senatora Petera Welcha i senatoricu Jeanne Shaheen.