opasni potezi

Schmidt: Na djelu su krajnje destruktivni napadi na Ustav BiH

Govoreći na naučnoj konferenciji o državnosti Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću, u organizaciji Akademije nauka BiH (ANU BiH), visoki predstavnik Christian Schmidt je naglasio viziju BiH kao samostalne, stabilne i sigurne zemlje sposobne da se osloni na unutarnje snage - na svoj potencijal i kapacitet, ljude i omladinu.

"Velika mi je želja da vidim ostvarenje ove vizije BiH. Međutim, još je mnogo pitanja i prepreka na kojima treba raditi, uz puni angažman međunarodne zajednice kako bi se pomoglo BiH na tom putu.

Ostvariti cilj

Uvjeren sam da ćemo zajedno ostvariti ovaj cilj", dodao je visoki predstavnik.

Kazao je kako se ne može dopustiti da država postane "praznom ljušturom" ističući kako se bh. institucije moraju jačati te da istodobno treba raditi na jačanju demokratskih temelja na kojima ona funkcionira.

Na skupu u Sarajevu održanom u povodu Dana državnosti BiH, koji se obilježava 25. novembra, Schmidt je kazao kako se na tim temeljima može i treba jačati današnja BiH.

Kazao je kako je bit poruke poslane 1943. jednakost za sve narode koji u BiH žive stoljećima.

"To je biti onoga što BiH jest i, unatoč svemu što se dogodilo, to je bit svega onoga što ona mora biti kao multietnička država svih njenih građana", kazao je Schmidt.

Ocijenio je kako je Daytonski sporazum, koji je parafiran prije 28 godina, dokument koji je također dao veliki doprinos državnosti i razvitku BiH postavivši kao zajednički cilj jačanje suvereniteta države, njenih institucija i ekonomije te vladavine prava.

Opasni napadi

"Ne možemo definirati državnost BiH kao neku vrstu prazne ljušture", kazao je Schmidt.

Upozorio je kako su sada na djelu krajnje destruktivni napadi na Ustav BiH, koje predvode osobe poput lidera bosanskih Srba Milorada Dodika, a posebno opasnim smatra napade na Ustavni sud BiH i na pravosudna tijela.

Međunarodna zajednica i dalje ima na raspolaganju instrumente za otklanjanje takvih prijetnji, no dogovorom treba tražiti nova rješenja za budućnost BiH, čiji se opstanak ne smije dovoditi u pitanje, kazao je on.