saniraju štetu

BHRT: Van snage stavljena odluka da se na BH Radiju 1 obilježava dan žalosti

Naglašavaju da su da ovakve jednostrane i neusaglašene odluke štetne za BHRT

Poslovodni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine nije donio nikakvu odluku da se danas proglasi dan žalosti, odnosno prilagodi program na svim platformama BHRT-a, saopćilo je tijelo koje rukovodi radom BHRT-a,.

"Do sada se nikada nije desilo niti je praksa da samo jedan medij unutar BHRT-a donosi pojedinačno odluku o ovako važnom programskom stavu kao što je proglašenje dana žalosti.

Dakle, u ovom slučaju je direktor BH Radija 1 Dejan Kerleta samostalno, bez ikakvih konsultacija sa Poslovodnim odborom odnosno generalnim direktorom BHRT-a donio odluku da se program BH Radija prilagodi danu žalosti kojeg je proglasila vlada Republike Srpske.

Zato je Poslovodni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine stavio van snage jednostranu odluku direktor BH Radija 1 Dejana Kerlete o prilagođavanju programa Radija danu žalosti", dodaje se u saopćenju", saopćeno je iz Poslovodnog odbora BHRT-a.

Naglašavaju da su da ovakve jednostrane i neusaglašene odluke štetne za BHRT jer predstavljaju grubu politizaciju uređivačke politike javnog RTV servisa BiH koji se uvijek vodio visokim profesionalnim standardima.