Transakcije

Vlasnik Telemacha i N1 inkasirao 2,5 milijarde KM. Prodao je mobilne tornjeve u tri zemlje

United Grupa je telekomunikacijska i medijska kompanija u okviru koje u BiH posluje kompanija Telemach BH i njeni servisi EON i Total TV, a medijske sadržaje emituju televizije i portali N1 i Nova BH
United Grupa

United Grupa BV saopćila je da je 24. augusta završila prodaju svoje infrastrukture mobilnih tornjeva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji (TowerCo) kompaniji TAWAL, ogranku stc Grupe i vodećoj kompaniji za integrisanu ICT infrastrukturu u regionu MENA (Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi).

Transakcija je završena u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora (SPA) i nakon odobrenja regulatora.

United Grupa je vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi u okviru koje u Bosni i Hercegovini posluje kompanija Telemach BH i njeni servisi EON i Total TV, a medijske sadržaje emituju televizije i portali N1 i Nova BH.

Transakcijska vrijednost prodaje TowerCo, koji posjeduje više od 4.800 tornjeva, bez prijenosa gotovine ili duga, iznosi 1.220 miliona eura (odnosno 1,22 milijarde eura ili skoro 2,5 milijardi KM), što znači da je odnos ukupne vrijednosti kapitala (EV) prema EBITDA 20,1.

Neto prihod od transakcije iznosio je 1.218 miliona eura i koristit će se za punu otplatu nesubordiniranih obezbijeđenih obveznica kompanije u iznosu od 525 miliona eura za 2024. godinu i nesubordiniranih obezbijeđenih obveznica u iznosu od 550 miliona eura za 2025.

Preostali iznos bit će usmjeren na dalje jačanje gotovinske i likvidnosne pozicije United Grupe. Pored toga, likvidnost kompanije će biti dodatno ojačana dodatnim uplatama od 29 miliona eura od strane ToWerCo ubrzo nakon zatvaranja transakcije. Nakon otplate glavnice i obračunate kamate za obveznice za 2024. i 2025. godinu, ukupan pozitivan efekt na likvidnost kompanije iznosit će 168 miliona eura.

Transakcija je prva investicija koju je TAWAL napravio u evropskom sektoru telekomunikacija. TAWAL je najveći provider integrisane ICT infrastrukture u regionu MENA i u svom portfoliju ima od više od 21.000 mobilnih tornjeva.

United Grupa i njene kompanije ostat će glavni zakupci tornjeva koji su dio transakcije. Shodno tome, United Grupa je sklopila dugoročni ugovor o uslugama s početnim rokom od 20 godina i automatskim obnavljanjem na osam godina nakon toga. Pored toga, zaključen je i Ugovor o nivou kvaliteta usluge, koji će omogućiti nesmetano korištenje infrastrukture telekomunikacijskih stubova nakon završetka transakcije.

Victoriya Boklag, izvršna direktorica United Grupe, kazala je:

"Ovo je veoma uspješan posao za United Grupu, jer nam omogućava da oslobodimo kapital od postojećih infrastrukturnih sredstava koja nisu ključna za poslovanje, dok u isto vrijeme koristimo prednosti povoljnih procjena imovine u poslovanju sa komunikacijskim tornjevima. Ovaj potez odražava prodaju mnogih operatera širom Evrope posljednjih godina. Prihodi od prodaje bit će usmjereni na značajno smanjenje duga i oslobodit će novčani tok za budući rast.

Oduševljeni smo što smo se povezali sa TAWAL-om, najvećim provajderom ICT infrastrukture u regionu Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, za njihovu prvu investiciju u evropsku telekomunikacijsku industriju i istraživanje dodatnih mogućnosti za zajednički rast i širenje".