Vijesti

Zaid i Vranić razgovarali o organizaciji zdravstvenog sistema u KS

U toku današnje posjete Ljekarskoj komori Kantona Sarajevo, ministar zdravstva prof. dr. Haris Vranić se upoznao sa promjenama koje su nastupile izborom novog rukovodstva Ljekarske komore i planom narednih aktivnosti koje Komora namjerava poduzeti.

Tom prilikom je poseban akcent stavljen na započete aktivnosti Komore oko izrade plana organizacije zdravstvenog sistema u kantonu Sarajevo, koji je praktično na čekanju prethodnih 28 godina, koliko Kanton Sarajevo postoji.

Ministar Vranić se složio sa idejom da Ljekarska komora poduzme korake u kreiranju i objavi plana, te da ministarstvo sa svoje strane ponudi kapacitete kojim će doprinijeti uspješnoj realizaciji izrade plana.

Predsjednik Ljekarske komore Dr. Rifat Rijad Zaid je potvrdio da će Komora biti na dispoziciji ministarstvu za sve pozitivne aktivnosti koje će značiti poboljšanje kako cjelokupnog zdravstvenog sistema, tako i pozicije i statusa ljekara u KS.

S tim u vezi se razgovaralo i o trenutnim pregovorima koje Sindikat doktora medicine i stomatologije vodi sa pregovaračkim timom Vlade kantona Sarajevo i ministrom Vranićem, te je Komora izrazila uvjerenje kako će do dogovora oko korekcija satnice u skladu sa inflacijskim kretanjima u prethodnom periodu doći u najskorije vrijeme, prije planiranih godišnjih odmora, znajući za stav i razumijevanje ministra Vranića i cjelokupne Vlade KS.