Po drugi put

Dr. Reuf Karabeg izabran za predsjednika balkanskog Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga

U Konyi (Turska) predstavljao BiH udruženje te održao pozvano uvodno predavanje

U univerzitetskom gradu Konya u Turskoj, od 13-16. 9. 2023. se održao 12. kongres Balkanske federacije nacionalnih udruženja rekonstruktivnih, plastičnih i estetskih hirurga (BAFPRAS) .

Ovaj kongres je tradicionalni i jedini skup plastičnih hiruga svih zemalja Balkana. Zadnji kongres BAFPRAS -a održan je u Cluju, Rumunija, 2019. godine. Zbog Covid-19 su se čekale 4 godine za ovaj kongres.

UPREHBiH, odnosno Udruženje plastičnih, i estetskih hirurga u Bosni i Hercegovini, ravnopravni je član svjetske, europske i balkanske organizacije.

12. Kongres BAFPRAS-a

Kongresu u Konyi bio je prisutan i prof. dr. Reuf Karabeg, predsjednik UPREHBIH-a, Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u BiH.

Održao je pozvano predavanje i bio je predsjedavajući sesije estetske hirurgije.

Izabran je za predsjednika Udruženja balkanskih zemalja (Grčka, Turska, Bugarska, Rumunija, Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, BiH, uz Hrvatsku kao vjerovatnog budućeg člana).

Reuf Karabeg

"BAFPRAS je organizator ovog velikog naučnog i stručnog skupa. Naše udruženje UPREHBIH član je europskih i svjetskih elitnih organizacija plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga.

Na sastanku delegata iz zemalja Balkana, održanom 14.9.2023. prezentirane su aktivnosti nacionalnih udruženja u proteklom periodu.

Unaprijeđeni su putevi koordinacije i razmjene iskustava u naučnom i stručnom-praktičnom pogledu. Govorilo se i o poboljšanju hirurških metoda i standarda koje se moraju ispuniti u plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji naših zemalja što će značajno doprinijeti kvalitetu usluga i sigurnosti pacijenata.

Reuf Karabeg i prof. Z. Tosun (bivši i novoizabrani predsjednik)

Teme kongresa su bile iz određenih oblasti opšte hirurgije kao i svih oblasti plastične hirurgije sa naglaskom na najnovije trendove estetske, rekonstruktivne i funkcionalne hirugije.

Nezaobilazne teme su hirurgija dojki (povećanje, podizanje, smanjivanje), rekonstrukcije dojki nakon operacije zbog karcinoma, operacije nosa (Funkcionalne, estetske), zatezanja lica, uljepšavanje lica kozmetskim metodama (filerima, botoksom i PRP), transplantacija masti i liposukcija, hirugija glave, lica, trbuha, hirurgija tumora (karcinoma, sarkoma, melanoma itd.), hirurgija opekotina, hirurške i mikrohirurške rekonstrukcije svih dijelova tijela itd.

Ovakvi kongresi su značajni jer je u medicini dan bez učenja dug a koliko tek znače 4 godine za reevaluaciju i edukaciju.

Bitno je znati i usvojiti - šta ne koristiti u svakodnevnoj praksi a za šta se educirati i dobivati nova znanja i iskustva.

Upravo su ovakvi kongresi mjesto za teorijska saznanja u kombinaciji sa praktičnim primjerim. Vrhunska prilika za razmjenu iskustava i sticanje znanja.

Što je najvažnije sva najbolja (sa)znanja ćemo prezentirati na sastanku ili simpozijumu našeg Udruženja i učiniti sve da ih etabliramo u centrima u kojima radimo", poručio je Karabeg.

Dr. Karabeg sa kolegama iz Turske

Prof.dr. Reuf Karabeg je održao uvodno predavanje i postao predsjednik balkanskog udruženja po drugi put (prvi put je obavljao tu dužnost od 2009.-2011.g), što je čast za Udruženje UPREHBiH.

"Hvala kolegama delegatima svojih zemalja za povjerenje za izbor mene kao predsjednika. Velika čast, ali i puno veća obaveza.

Potrudit ću se sa svojim kolegama članovima UPREHBIHa (jer je moj izbor jednako i njihov uspjeh) da opravdamo ukazano povjerenje", ističe prof Karabeg.

Drugo, dobro je da je BiH metoda povećanja grudi (Karabeg et all), kao originalna metoda, zaživjela u svakodnevnici kolega diljem svijeta i da su mnoge (prvenstveno mlađe) kolege izrazile želju da pređu i hiljade kilometara da je vide i u operacionoj sali u Sarajevu.

Dr. Karabeg sa prof. dr. Horacio Kosta iz Portugala

Kako navodi profesor Karabeg, jedan od dva prisutna plastična hirurga iz BiH, dogovoren je sljedeći 13. Kongres zemalja Balkana u septembru naredne godine.

U organizaciji udruženja UPREHBIH, već je održan 6. kongres balkanskih država u Sarajevu 2011.

"Kongres 5 u 1" biti će održan od 19. do 22. septembra sljedeće godine. Najveće svjetsko udruženje plastičnih i estetskih hirurga ICOPLAST i europsko ESPRAS će održat jednodnevni simpozijum u sklopu kongresa.

Ostali dani će biti rezervirani za 13. balkanski kongres, 5. kongres udruženja "Fellows in science" (Asocijacija nacionalnih udruženja, Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH), te nacionalni kongres BiH.

Zato nosi naziv 5 u 1."

Najava Kongresa u Sarajevu

Kako ponosno ističe dr. Karabeg, ne dolaze mlađi samo na kongres 2024., nego i u operacione sale Bosne i Hercegovine za praktično učenje.

"Takođe, specijalizanti našeg Udruženja koji budu željeli, u dogovoru sa svojim ustanovama, mogu imati veliki benefit te dostići vrhunski nivo edukacije u europskim ustanovama zahvaljujući networking-u koji smo uspostavili.

Dolazak najvećih svjetskih stručnjaka sa svih kontinenata koji će održati predavanja u septembru 2024. u Sarajevu ali i dolazak na kongres puno mladih kolega (mlađih specijalista i kolega na specijalizaciji), te simpozijum medicinskih sestara iz cijele Europe preko svojih nacionalnih Udruženja i saradnje s BiH udruženjem će svakako značajno doprinijeti edukaciji svih prisutnih te nakon povratka u ustanove iz kojih dolaze, najveći benefit će dobiti pacijenti.

Mi smo tu upravo zbog njih."