Vijesti

Još jedan poraz Sebije Izetbegović: Njenu akciju preuzimanja Ljekarske komore KS sud proglasio nezakonitom

ljekarske komore enra suljić sebija izetbegović

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je žalbu Ljekarske komore Kantona Sarajevo, kojom je pokušano osporavanje presude Općinskog Suda od 6. septembra 2019. godine. Tom presudom je utvrđeno da je nastavak 5. Izborne skupštine Ljekarske komore KS koja je održana 20. decembra 2018. godine sazvan i održan na nezakonit način.

Neki članovi Sindikata doktora medicine i stomatologije poimenično su inicirali parnični postupak protiv Ljekarske komore KS radi nezakonitih radnji. Prvostepena presuda iz 2019. utvrdila je da su sazivanje i konstituisanje Komore te odluke donesene na sjednici 20. decembra 2018. nezakonite.

Novom presudom, donesenom u oktobru ove godine, potvrđena je prvostepena presuda. Njome je Sud poništio sve akte koji su doneseni na spornoj sjednici Ljekarske komore KS.

Predsjednica došla sa KCUS-a

"Prvostepeni sud je presudom od 06.09.2019. godine usvojio tužbeni zahtjev tužitelja kojim se traži utvrđivanje da je nastavak 5. Izborne skupštine Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo održane dana 20.12.2018. godine, sazvan i održan na nezakonit način i poništio akte donesene na toj sjednici i to Odluke o izboru predsjednika Skupštine, Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine, Odluka o izboru članova Nadzornog odbora, Odluka o izboru članova Upravnog odbora, Odluka o izboru predsjednika Komore i Odluka o izboru potpredsjednika Komore. Presudom je utvrđena obaveza Komore da tužiteljima naknadi troškove postupka u iznosu od 2.347,03 KM", navedeno je u obrazloženju Kantonalnog suda.

Sporna izborna sjednica Ljekarske komore KS održana je u prostorijama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Tada je na čelo Komore izabrana Ksenija Miladinović, čime je ova institucija praktično stavljena pod direktnu kontrolu direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović. Miladinović je na čelo Komore došla sa KCUS-a i bliska je trenutnoj direktorici Izetbegović.

Kantonalni sud potvrdio presudu Općinskog suda

Drugi kandidat bio je aktuelni direktor Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš prof. Ismet Gavrankapetanović. On je tada sa 30-ak delegata napustio sjednicu zbog neregularnosti u izbornom procesu.

Kakva je uloga Ksenije Miladinović

Kandidatura Miladinović bila je mimo svih procedura, što je u svojoj presudi utvrdio i Općinski sud, nakon što je dr. Zaim Jatić iz Domova zdravlja Kantona Sarajevo odustao od kandidature.

Za podpredsjednika Komore 2018. je izabran Sanjin Musa, za predsjednicu Skupštine Enra Mehmedika- Suljić, a za potpredsjednicu Skupštine Verica Mišanović.

Miladinović je u više navrata branila Sebiju Izetbegović, ali i njenog supruga, predsjednika SDA, Bakira Izetbegovića. Nazivala je novinare gladnim vukovima. Ne treba zaboraviti da se putem Ljekarske komore obračunavalo sa ljekarima koji su javno kritizirali rad Sebije Izetbegović. Komora se bavila i slučajem djevojčice Nadim Smajlović.

Enra Suljić je jedna od najbližih saradnica Sebije Izetbegović, koja je prati u stopu.