VIOLINISTA I PROFESOR

Komemoracija i dženaza velikom umjetniku Dževadu Šabanagiću

Komemoracija violinisti i profesoru Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Dževadu Šabanagiću najavljena je za 12 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a dženaza će biti obavljena isti dan na mezarju Faletići u 17.15 sati.

Violinista i dugogodišnji profesor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Dževad Šabanagić preminuo je 10. maja u Sarajevu.

Profesor Dževad Šabanagić rođen je u Sarajevu 21. aprila 1945. godine, gdje je završio Muzičku akademiju 1971. godine u klasi profesora Kurta Hauzera. Od ranih studentskih dana istakao se kao kamerni i orkestarski violinista. Godine 1983. postao je asistent za Kamernu muziku za gudače na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, zatim je djelovao u zvanju docenta (1987), vanrednog profesora (1994) i redovnog profesora (2000) do odlaska u mirovinu 2015. godine. Na Muzičkoj akademiji bio je izuzetno aktivan nastavnik i član Uprave, te je djelovao kao predsjednik komisije za umjetničku aktivnost Muzičke akademije u Sarajevu (1989, 1991), šef gudačkog odsjeka u dva mandata te je bio prodekan Muzičke akademije u Sarajevu do 1999. godine.

Umjetnički rad Dževada Šabanagića ogleda se u aktivnoj solističkoj, kamernoj i orkestarskoj djelatnosti, a kao solista nastupa sa Sarajevskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTV Sarajevo i Simfonijskim orkestrom Mostar. Najveći dio umjetničkog angažmana ostvaruje sa Gudačkim kvartetom Kamernog teatra 55 u Sarajevu.

"Kao jedan od najaktivnijih umjetnika u Sarajevu pod opsadom, Dževad Šabanagić je dao neizmjeran doprinos očuvanju kulturnog života grada, u teškim uslovima ratne destrukcije. U koncertnoj karijeri Dževad Šabanagić je izveo bogat i raznovrstan repertoar, koji je obuhvatio kompozicije od baroknog do savremenog repertoara. Nastupao je na mnogim festivalima u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu. Kao profesor kamerne muzike na Muzičkoj akademiji u Sarajevu sa studentima postiže značajne rezultate na republičkim i saveznim takmičenjima. Bio je član žirija na takmičenjima u Beogradu, Mostaru i Zagrebu. Osim umjetničke i pedagoške djelatnosti, Dževad Šabanagić bavio se društvenim radom te obavljao niz funkcija. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada", saopćeno je iz MAS UNSA.