Vijesti

Obezbijeđen novac za sanaciju klizišta na lokalitetu Park-šuma Hum

Obezbijeđen je novac za sanaciju klizišta na lokalitetu Park-šuma Hum na području općine Novo Sarajevo. 

Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza u ralizaciji projekta sanacije klizišta K4 Park Šume Hum, 1 faza, potpisali su uime Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo direktorica Belma Barlov, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite Kantona Dženan Brkanić i načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović, saopćeno je.

Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000 KM.

Na osnovu Sporazuma, 350.000 KM je obezbijeđeno za realizaciju prve faze. Od tog iznosa, Zavod je obezbijedio 102.000 KM, Uprava Civilne zaštite 98.000 KM i Općina 150.000 KM.

Općina je ranije pribavila odobrenje za građenje te će u skladu sa Sporazumom, raspisati postupak za javnu nabavku za izvođenje radova, dok će Zavod biti nadležan za stručni nadzor.

Direktorica Belma Barlov ističe da je ovo jedan od sporazuma koji Zavod potpisuje s općinama na području Kantona Sarajevo radi sanacije klizišta, ovog puta klizišta K4 na lokalitetu Park-šume Hum.

Direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite Dženan Brkanić naglašava da je riječ o  realizaciji prve faze radova, dok su za narednu godinu planirani druga faza i nastavak  započete sanacije klizišta u svim općinama Kantona pa i Novom Sarajevu.

Jedan od strateških projekata te općine je aktiviranje sportsko-rekreativne zone Park-šuma Hum i otvaranje ovog lokaliteta građanima Novog Sarajeva, kazao je načelnik  Hasan Tanović napominjući da je o važnosti projekta govoreno više puta.

"Park-šuma Hum je lokalitet koji treba da predstavlja “pluća grada” i mjesto gdje će se okupljati svi naši sugrađani, ali i turisti koji dođu u posjetu Sarajevu", navodi načelnik i dodaje da je jedna od bitnih pretpostavki za daljnju realizaciju projekta sanacija klizišta K4.

Sredinom lokaliteta teče Humski potok, izvire u tijelu klizišta oko 100 metara ispod površine i protiče kroz klizište.

Na osnovu glavnog projekta, rješenje za sanaciju zasnovano je na efikasnom sistemu odbrane od vanjske i unutrašnje vode te snižavanju nivoa podzemnih voda u zoni aktivnih klizišta. Glavni cilj svih izvedbenih radova je saniranje aktivnog klizišta i zaštita stambenih objekata i prilaznih lokalnih puteva od slijeganja i obrušavanja.

Mjere sanacije se sastoje od kvalitetne odvodnje, što se postiže izvođenjem drenažnih rebara.