aktivirala se

Panika u RS: Cvijanović pisala UN-u o Rezoluciji o genocidu o Srebrenici, kuka na sva usta

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je pismo stalnim misijama, delegacijama i organima u UN u kojem je "ukazala na manipulativne okolnosti u vezi sa nacrtom rezolucije o Srebrenici koji su uputile misije nekolicine zemalja pri UN-u, uključujući i Misiju BiH, zemlje koju predstavlja kao ravnopravni član Predsjedništva, kolektivnog šefa BiH".

Cvijanović kaže da se ovom rezolucijom Generalnoj skupštini UN-a predlaže da uspostavi 11. jul kao "međunarodni dana sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine", a da to pitanje nije nikada razmatrano niti usaglašeno u okviru nadležnih institucija u BiH.

"Stoga, moram naglasiti da ni prezentacija date rezolucije zakazana za srijedu, 17. april 2024. godine u 16.00 časova, kao ni bilo kakve dalje aktivnosti u smislu razmatranja ili usvajanja ove rezolucije nemaju nikakvu podršku institucija niti naroda BiH", rekla je Cvijanović.

Ona je kaže da razlog za direktno obraćanje misijama i delegacijama u UN-u nije nastojanje da zaobiđe zvanične i utvrđene kanale komunikacije, "naprotiv - diplomatski kanali BiH pri UN-u uzurpirani su od ambasadora i političkih predstavnika koji govore u ime samo jednog od tri konstitutivna naroda koja čine BiH", navela je.

"Štaviše, selektivan pristup - prosljeđivanje pisama (bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa) Bećirovića uz redovno blokiranje moje korespondencije - ukazuje na nejednak i diskriminatorski tretman naroda u BiH, te dalje odstupanje od Ustava BiH. Odluka pojedinih diplomata da blokiraju moje pravo komunikacije sa Vama putem misije BiH pri UN-u, čime me sprečavaju da koristim svoj ustavni kapacitet člana Predsjedništva, kao i laži kojima se služe predstavnici Misije BiH (poput one da koristimo resurse drugih država za komunikaciju sa članicama UN-a), samo su neki od izazova sa kojima se svakodnevno srećemo, a koji jasno ilustruju njihovu netrpeljivost i namjeru marginalizacije i nipodaštavanja naroda koji predstavljam što, razumljivo, ne mogu i neću dozvoliti", navodi Cvijanović.

Ona je u pismu navela da je u skladu sa Ustavom BiH, koji čini dio Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je prije više od 28 godina uspostavljen mir u BiH, jasno definisano da je za vođenje spoljne politike i predstavljanje BiH u međunarodnim organizacijama zaduženo tročlano Predsjedništvo BiH.

Prema njenim riječima, tri člana Predsjedništva predstavljaju tri konstitutivna naroda, što odražava princip ravnopravnosti državotvornih naroda BiH, ali i pretpostavlja obavezu zajedništva u donošenju odluka od značaja.

"Važno je naglasiti da je upravo poštovanje ove formule zajedništva i konsenzusa sačuvalo mir skoro tri decenije. Takođe, Ustav propisuje i zaštitne mehanizme kojima se pribjegava kada konsenzus izostane, koji u ovom slučaju nisu ni mogli biti korišćeni jer se pitanje predmetne rezolucije nikada nije našlo na dnevnom redu Predsjedništva, već se na njoj radilo tajno, uz ignorisanje i zaobilaženje institucija BiH", ukazala je Cvijanović.

Ona je naglasila da su manipulacijom ambasadora Zlatka Lagumdžije, koji je unilateralno istupao prema grupi zemalja provodeći sopstvene naume, kao i naknadnom, takođe nelegalnom, "podrškom" aktuelnog predsjedavajućeg i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, ozbiljno povrijeđeni Ustav i propisi BiH, te narušeni principi na kojima počivaju njen mir i funkcionalnost, a zbog čega će pred domaćim pravosuđem biti pokrenuti postupci za utvrđivanje krivične odgovornosti.

"Kao što sam tokom susreta sa predsjedavajućim Generalne skupštine UN-a u Bakuu 15. marta ove godine već upozorila – prema Ustavu BiH nijedan član tročlanog Predsjedništva sam za sebe nije i ne može biti ovlašten da bez postignutog konsenzusa daje autorizaciju za unilateralno djelovanje diplomatskom osoblju u ime čitave zemlje i svih njenih naroda. Dakle, bošnjački član Predsjedništva Bećirović i ambasador Lagumdžija uzurpirali su prava tri naroda i prekršili ne samo odredbe domaćeg, nego i principe međunarodnog prava", rekla je Cvijanović.