Mostar

Veliki korak naprijed: Ministri obrazovanja i znanosti u FBiH uspostavili Koordinaciju za unapređenje suradnje

Pod predsjedanjem federalne ministrice obrazovanja i nauke Jasne Duraković, u Mostaru je održana 1. konstituirajuća sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH na kojoj je usvojen Memorandum o razumijevanju te Poslovnik o radu.

Ministrica Duraković je istaknula važnost ove sjednice kao ključnog koraka ka jačanju koordinacije i saradnje među ministarstvima obrazovanja i nauke u Federaciji BiH.

Komunikacija i saradnja

Federalna ministrica Duraković naglasila je kako je obrazovanje jedan od ključnih prioriteta u procesu priprema za pristupanje Bosne i Hercegovine evropskim integracijama, dodavši da su stalna i aktivna saradnja, razmjena iskustava i ideja, te usklađivanje obrazovnih politika od suštinskog značaja.

Stoga je izrazila očekivanje da će u radu Koordinacije učestvovati svih deset kantonalnih ministarstava u FBiH.

"Moramo svi zajedno sarađivati, uspostaviti bolju komunikaciju i koordinaciju koja gotovo da nije ni postojala svih ovih godina. Mi smo tu, kao krovna institucija koja je zadužena za uspostavljanje propisa, standardizacije i normativa, da pomognemo svakom kantonu i obrazovnom sektoru, kako kroz naše javne pozive i finansijsku podršku, tako i na druge načine", navela je ministrica.

Kako je pojasnila, glavni zadaci Koordinacije uključuju analiziranje i procjenjivanje stanja i potreba obrazovnog i naučnog sistema u Federaciji BiH, pružanje podrške u provođenju strateških prioriteta obrazovne reforme, davanje preporuka za usklađivanje obrazovnih politika i strateških planova razvoja obrazovanja, praćenje usklađivanja obrazovnog i naučnog zakonodavstva s okvirnim zakonima, te efikasniju koordinaciju s Evropskom unijom i praćenje međunarodnih programa pomoći u obrazovanju i nauci.

Koordinacija će raditi putem zajedničkih sjednica, a po potrebi će se formirati radna i operativna tijela za realizaciju specifičnih aktivnosti. Saradnja između federalnog i kantonalnih ministarstva odvijat će se i na druge načine, u zavisnosti od potrebe za realizacijom određenih aktivnosti.

Sprječavanje nasilja

Također, na sjednici su razmatrana aktualna pitanja s posebnim fokusom na Okvirni plan prevencije sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH kojega je predstavila pomoćnica ministrice u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić.

Kako je kazala, pažnja je usmjerena na promociju aktualnih i kreiranje budućih preventivnih programa koji su fokusirani na faktore rizika koji egzistiraju među djecom i mladima, a koji mogu efektivno biti umanjeni ili eliminirani primjenom sveobuhvatnih obrazovnih pristupa koji doprinose jačanju psihosocijalnih kompetencija djece.

Bandić je izrazila nadu da će ovaj dokument kantonalnim ministarstvima obrazovanja i nauke poslužiti kao inspiracija i poticaj da na kantonalnim i općinskim nivoima kreiraju adekvatne dokumente.

"Dokument sadrži tri oblasti, odnosno prevenciju, tretman i rehabilitaciju, te 48 aktivnosti koje su ukomponirane u devet strateških mjera. Te strateške mjere odnose se, prije svega, na jačanje društvene otpornosti. Pokušat ćemo aktivirati i sve resurse zajednice kako bi se stavile na raspolaganje odgojno-obrazovni ustanovama", pojasnila je ona.

Graditi snažnu djecu

Bandić je navela kako će nastojati unaprijediti već postojeće referalne mehanizme za prevenciju nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama, misleći pri tome na program neprihvatljivih oblika ponašanja koji se zasnivaju na indikatorima, koji u vrlo ranoj fazi pokazuju je li dijete u riziku da postane nasilnik ili da se nad njim provodi nasilje.

Dalje pojašnjava da se taj program trenutno provodi u tri kantona, odnosno Unsko-sanskom, Sarajevskom i Kantonu 10.

"U svim aktivnostima fokus je na djetetu. Lakše je graditi snažnu djecu nego popravljati slomljene ljude. Ako ne osnažimo mladog čovjeka iznutra, nismo postigli ništa. Ključno je stoga jačati vještine roditelja i nastavnika, ali posebno želimo zdrave zajednice. Pojedinac koji čini ili nad kojim se izvrši nasilje samo je vrh ledenog brijega. Prije nego što dijete ispali hitac iz pištolja ili počini samoubistvo, desilo se puno toga u socijalnoj zajednici", zaključila je pomoćnica ministrice Nadija Bandić.