sve na vrijeme

Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde osigurao 310 doza vakcina protiv sezonske gripe

Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde izvršio je nabavku vakcina protiv sezonske gripe koje su danas distribuirane prema domovima zdravlja.

Nabavku vakcina finansiralo je kantonalno ministarstvo zdravstva, a namijenjene su zdravstvenim radnicima i rizičnim skupinama stanovništva.

"Zahvaljujući sredstvima koje svake godine osigura naše resorno ministarstvo, jutros je isporučeno 310 doza vakcina koje su isključivo namijenjene rizičnim grupama stanovništva a to su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici koji boluju od bolesti respiratornog sistema, kardiovaskularni i bubrežni bolesnici, onkolški pacijenti, dijabetiačari i drugi koji su imunokompromitirani", precizirala je direktorica Zavoda za javno zdravstvo Medina Bičo.

Naglasila je da je bitno da se vakcinacija izvrši na vrijeme, prije pojave sezonske gripe.

"Sada je pravo vrijeme jer mi nemamo još zabilježnih slučajeva gripe. Potrebno je deset do petnaest dana da se razviju zaštitna antitijela i takođe je bitno da se vakcinacija vrši svake godine, kako bi imali adekvatnu zaštitu, s obzirom da se radi o virusu koji je sklon komplikacijama", naglasila je ona.

Bičo je dodala da je distribucija počela odmah prema domovima zdravlja u BPK Goražde.

"Najveći broj dodijeljen je Domu zdravlja Goražde, planirani su i štićenici Doma za stara i iznemogla lica, kao i domovi zdravlja u općinama Foča i Pale u FBiH. Naravno, i osobe koje ne pripadaju rizičnim grupama a žele da se vakcinišu, mogu se informisati u apotekama o vakcinama", istakla direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.