Četvorka objavila program skupštinske većine u KS

713

Zastupnici okupljeni oko stranaka “Četvorke” u Skupštini Kantona Sarajevo predstavili su danas program skupštinske većine u KS.

Glavni govornici su bili Haris Bašić (NiP), Haris Vranić (SDP), Mirza Batalović (NBL), Damir Marjanović (nezavisni zastupnik) i Edin Forto (Naša stranka).

Strane potpisnice zalažu se za saradnju zasnovanu na principima i mjerama kojima bi u periodu 2021. – 2022. unaprijedile kvalitetu života građana i građanki Kantona Sarajevo.
Ovaj dokument postavlja suštinski okvir saradnje između stranaka potpisnica i postavlja temelje vizije Kantona Sarajevo, kao istinskog glavnog grada Bosne i Hercegovine, građanskih vrijednosti i multietničkih temelja, s modernom, efikasnom i transparentnom upravom uz osnovnu pretpostavku da građani i građanke Kantona Sarajevo zaslužuju sigurno i kvalitetno životno okruženje kao optimalan ambijent za ostvarenje vlastitih potencijala i ambicija.

Sporazumne strane čvrsto su usmjerene ka kreiranju političkog ambijenta i kulture upravljanja zasnovane na temeljima dobre uprave po principima Evropske unije, stručnosti, jednakih šansi i inkluzivnosti te potpune implementacije građanskih prava, koja pravno podrazumijevaju i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

Sporazumne strane svjesne su da pojedine mjere i projekti zahtijevaju višemandatni dugoročni angažman, ali su spremne raditi na njima kako bi što prije bile realizovane. Svjesne su i da određene mjere obuhvataju nadležnosti drugih nivoa vlasti, ali su odlučne u namjeri da kao Kanton dogovaraju i iniciraju realizaciju tih mjera prema drugim nivoima vlasti te da pružaju punu saradnju i pomoć drugim nivoima vlasti pri provođenju tih mjera.

Na osnovu pregovora o principima i mjerama zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo,
pregovarački timovi Naše stranke, Naroda i pravde, Socijaldemokratske partije, Nezavisne
bosanskohercegovačke liste i nezavisnih zastupnika u Skupštini KS saglasno utvrđuju:

Principi

● Primarno fokusiranje u djelovanju Skupštine, Vlade i institucija Kantona Sarajevo na sanaciju zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19;
● Svi učesnici i učesnice u formiranju skupštinske većine potpisuju usaglašen dokument u kojem će biti navedeni osnovni principi djelovanja, set zakona i podzakonskih akata te mjera i inicijativa. Potpisani dokument, u svom punom obliku, bit će dostupan javnosti;
● Formiranje skupštinske većine na kantonalnom nivou niti obavezuje niti isključuje koaliranje na višim ili nižim nivoima vlasti niti koaliranje na istom nivou u ostalim kantonima;
● Vlada Kantona Sarajevo će biti formirana na programskim načelima, konkretnim mjerama, zakonima i javnim politikama;
● Nastavak jasne opredijeljenosti za borbu protiv korupcije;
● Opredijeljenost za punu institucionalnu podršku EU integracijama BiH kod procesa koji su u nadležnosti Kantona Sarajevo;
● Uvođenje radikalnih mjera s ciljem podizanja kvalitete životne sredine, smanjenja onečišćenja zraka i sprečavanja drugih ekoloških rizika;
● Racionalizacija svih nadzornih i upravnih odbora i skupština firmi pod ingerencijom Kantona Sarajevo;
● Zaštita javnih ustanova, institucija, zavoda i firmi od stranačke kontrole i stranačkog
upravljanja uz uspostavu stručnosti i etičnosti kao osnovnih kriterija;
● Pojačana prava, obaveze i odgovornost ministara i ministrica za funkcioniranje svih pravnih subjekata iz njihovih resora;
● Zalaganje za rodnu i etničku izbalansiranost u upravljačkim strukturama i izvršnoj vlasti;
● Vlada Kantona Sarajevo će prilikom provođenja presuda Ustavnog suda i reformi Ustava težiti da Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo postanu jedan nivo vlasti prema uzoru na brojne prijestolnice zemlja Evropske unije;
● Finansiranje udruženja građana mora se provoditi isključivo na konkursnom i projektnom
osnovu, a po unaprijed utvrđenim kriterijima;
● Djelovanje javne uprave usklađeno s EU principima:
a. Široke javne konsultacije pri donošenju akata,
b. OECD smjernice za korporativno upravljanje u državnim firmama,
c. e-uprava;
● Povećanje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti rada Skupštine Kantona Sarajevo kao i zastupnika i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, što podrazumijeva izmjene poslovnika i drugih akata;
● Reforma i depolitizacija obrazovanja;
● Revitalizacija komunalne infrastrukture u nadležnosti Kantona Sarajevo;
● Poboljšanje uvjeta rada i snažnija zaštita radničkih prava;
● Unapređenje poslovnog okruženja;
● Unapređenje položaja mladih;
● Zalaganje za pronatalitetne politike i podršku porodici;
● Smanjenje troškova javne uprave i administracije u Kantonu Sarajevo;
● Vlada Kantona Sarajevo će težiti da na osnovu nezavisnih stručnih analiza ozdravljenja
preduzeća iz komunalne privrede potencijalno spoji u “Sarajevski Holding”;
● Pojačana kontrola javnih nabavki i centralizacija tamo gdje je moguće;
● Imenovanje stručnih rukovodilaca i rukovoditeljica u svim preduzećima, ustanovama,
zavodima, fondovima i ostalim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, bez obzira na stranačku pripadnost;
● Depolitizacija javne uprave.

OSTATAK OVDJE