Vijesti

Katica: U punom kapacitetu krećemo s oduzimanjem vozila

Ministar unutrašnjih poslova u Vladi KS Admir Katica dobio je nekoliko pitanja na današnjoj sjednici Skupštine nakon tragedije u kojoj je poginula mlada doktorica Azra Spahić u petak navečer na Marijin Dvoru.

U odgovorima je između ostalog otkrio da je jutros održan sastanak Uprave policije MUP KS sa sudijama prekršajnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu.

"Mi smo jutros imali taj sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Sarajevu, predstavnicima krivičnog odjeljenja, zamjenicom predsjednika krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu.

Jedan od zaključaka je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti sa oduzimanjem putničkih motornih vozila.

Kao rezultat ovog jutrošnjeg sastanka, očekujem da i prekršajno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu odgovori i da koristimo najvažniji alat u borbi protiv saobraćajnih delinkvencije.

Najvažniji alat je oduzimanje vozila, ja bih rekao oduzimanje oružja od delikvenata kako oni ne bi imali to oružje u svom posjedu. Nadam se da će se to sada moći realizirati u punom kapacitetu", rekao je Katica.

Kada je u pitanju izvršenje novčanih kazni, Katica kaže:

"Veliki broj ljudi imamo koji ne plaćaju novčane kazne, a mi u suštini nemamo pravilnik kojim se reguliše da će se neko lišiti slobode ako se ne izvrši plaćanje novčanih kazni. Taj pravilnik treba donijeti. Ja se nadam i apelujem i na Ministarstvo pravde FBiH i Vladu Federacije da se što prije donese.

Kada je u pitanju Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama, potrebno je propisati i trajno oduzimanje putničkih motornih vozila kao mjeru koja će se definitivno preduzimati. Potrebno je da se propišu i neke vrste prekršaja kao što je nasilna, objesna vožnja, da se posebno tretira, da idemo u posebnu vrstu sankcija. Te sankcije se donose na nivou države Bosne i Hercegovine. Uz ove promjene, dao bi se značajan udarac saobraćajnoj delikvenciji. Tako se na neki način možemo boriti s njima", rekao je Katica.

Zastupnica Vedrana Vujović je pitala koliko presretača ima MUP KS.

"Postoje četiri presretača u MUP-u KS. Oni su u funkciji, dva T-roca su od toga. To je jedna moderna tehnologija. Bilježi prekršaj na polju od 360 stepeni", odgovorio je Katica.