Revizorski izvještaj

KCUS lažirao povećanje prihoda za milion KM, Sebija zarađuje 8.500 KM mjesečno

Protiv Kliničkog centra vode se sudski sporovi ukupne vrijednosti od oko 3,6 miliona KM. U prošloj godini za 131 osobu na KCUS-u prestao radni odnos, 80 ih penzionisano, 19 radnika dalo otkaz, a njih 12 je dobilo otkaz. U 2022. godini na KCUS-u zaposleno 116 osoba
KCUS sebija izetbegović

Federalni revizori dali su „mišljenje s rezervom“ Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu (KCUS) nakon što su proveli finasijsku reviziju u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji. Revizori su KCUS-u spočitali netransparentno trošenje para za javne nabavke, te su između ostalog naveli kako Klinička apoteka za otvorene postupke koje je provodila nije sačinjavala zapisnike o ocjeni ponuda.

U postupcima koje je provodila Klinička apoteka konstatovane su česte žalbe koje su vezane za ocjenu ponuda, koje su uvažene. Revizijom je konstatovano da za otvorene postupke koje je provela Klinička apoteka nisu sačinjavani zapisnici o ocjeni ponuda, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Tuđu robu prikazali svojom

"Tenderska dokumentacija za nabavu digitalnog RTG aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na aparat jednog dobavljača, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup za sve ponuđače. Shodno prezentiranoj dokumentaciji, izvršeno je dijeljenje postupaka javne nabavke lijekova, reagenasa, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme najmanje u iznosu od 467.404 KM, što nije u skladu sa članom 15. Zakona o javnim nabavkama", naveli su revizori.

Revizori su utvrdili i da je KCUS precijenio svoj finansijski rezultat za oko 1,1 milion KM na način da su lijekove i potrošni materijal koje na KCUS-u kao svoje vlasništvo do momenta potrošnje skladišti Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Klinički centar evidentirao kao svoju robu i prikazao ga kao vlastiti prihod!

"Ovi lijekovi i potrošni materijal ne ispunjavaju zahtjeve da bi se priznali kao vlastite zalihe. Naime, radi se o poslovnim događajima vezanim za tuđu robu. Shodno tome, promet ovih lijekova i potrošnog materijala nije se trebao evidentirati i iskazivati u okviru bilansne evidencije, nego ga je trebalo evidentirati u okviru vanbilansne evidencije. Ovakav način evidentiranja tuđe robe za posljedicu ima nerealno iskazane (uvećane) prihode i rashode, bez utjecaja na finansijski rezultat, za iznos lijekova i potrošnog materijala koji je zaprimljen i utrošen u 2022. godini. S obzirom na to da je većina ovih lijekova i potrošnog materijala utrošena, istovremeno je evidentirano razduženje ovih zaliha po kojem osnovu su priznati rashodi u ukupnom iznosu od 51.545.652 KM, što za posljedicu ima precijenjen finansijski rezultat za 1.133.084 KM", konstatirali su revizori.

Gdje su respiratori ACM812 A koje je koristio KCUS

Zanimljivo je da su revizori ustanovili i da se 30 respiratora ACM812 A, koje je KCUS jedini tokom pandemije koronavirusa stavio u upotrebu nalaze evidentirani u vanbilansnoj evidenciji.

Revizori su naveli da je u KCUS-u ukupna vrijednost ovih respiratora navedena u iznosu 2,7 miliona maraka, odnosno da im je cijena 90.000 KM po komadu. Ovaj iznos se razlikuje od iznosa pojedinačne cijene za ove uređaje koji su ranije spominjani i to u iznosu od 105.000 KM.

"Prema prezentiranoj dokumentaciji i pojašnjenju Komisije za prijem donacija, respiratori nisu dati kao donacija Kliničkom centru već izdati na revers do donošenja Odluke Vlade FBiH o trajnom korištenju, tako da su evidentirani u vanbilansnu evidenciju", naveli su revizori.

Poznato je da je odluku o raspodjeli respiratora donio Federalni štab civilne zaštite, a da su se Vlada FBiH i bivši premijer Fadil Novalić koji je i osuđen zbog netransparentne nabavke ovih medicinskih uređaja, „prali“ od povezanosti s nabavkom ovih respiratora, te da je stalno isticano daj e dobavljač Federalna uprava civilne zaštite. Stoga je nejasno zbog čega KCUS očekuje da im Vlada FBiH da odluku o trajnom korištenju!?

Također, poznato je da se o korištenju respiratora ACM812 A na KCUS-u tokom pandemije Covid 19 vodi istraga u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, ali revizori se nisu bavili s tim pitanjem.

Otkaz dobilo 12 zaposlenika, a njih 19 napustilo KCUS

Zaključeno je i da KCUS u kojem je trenutno zaposleno 3.173 uposlenika radi sa značajno manjim brojem izvršitelja u odnosu na usvojeni Pravilnik o radu.

Ustanovljeno je da je u prošloj godini za 131 osobu prestao radni odnos, od ovog broja je 80 osoba koje su sa radom prestale odlaskom u penziju, 19 radnika dalo je otkaz, a njih 12 je dobilo otkaz. U 2022. godini u Kliničkom centru radni odnos je zasnovalo 116 osoba, najvećim dijelom po konkursu iz prethodne godine.

"Na dan 31.12.2022. godine popunjenost je iznosila 73 posto. Skrećemo pažnju da navedeno može utjecati na vršenje djelatnosti Kliničkog centra", upozorili su revizori.

Najveće prihode i to u iznosu od 258.025.211 KM KCUS je ostvario od pruženih usluga. Od FZZOIR-a ostvaren je prihod u iznosu od oko 156,1 miliona KM, a od Fonda solidarnosti FBiH 76,3 miliona KM.
Pružanje usluga pacijentima iz drugih kantona KCUS je naplatio oko 21,5 miliona KM, a od pružanja usluga osiguranicima i pacijentima iz Brčko Distrikta i Republike Srpske KCUS je zaradio 671.588 KM. Od ugradnje proteza ostvaren je prihod od 286.608, a oko tri miliona KM KCUS je zaradio iz ostalih prihoda.

KCUS je od donacija prihodovao 14.516.795 KM, a 1,6 miliona prihoda ostvario je iz namjenskih izvora finansiranja. Od najma poslovnog prostora i parkinga je zaradio ukupno 977.982 KM, a po drugim osnovama prihodi su u iznosu 916.580 KM.

Iznos od 561.024 KM Klinički centar je zaradio od kliničkog ispitivanja lijekova.

Konstatirano je i da generalna direktorica KCUS-a nije podnosila Upravnom odboru tromjesečne izvještaje o cjelokupnom poslovanju, kako je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, nego im je dostavila samo godišnji izvještaj.

Više od tri miliona KCUS kantonima naplatio testiranje na koronu

Finansijskom revizijom je utvrđeno i da je KCUS odlučio kantonima u FBiH retroaktivno fakturisati troškove PCR testiranja u periodu pandemije koronavirusa.

Tako je generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović za 2020. i 2021.godinu kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja ispostavila račun za testiranje pacijenata na koronu u ukupnom iznosu od oko 3, 6 miliona KM.

Iz KCUS-a su naveli da za testiranje nisu naplatili materijal, koji nisu mogli ni naplatiti jer je to bila donacija ili je materijal ionako finansiran novcem Federalnog ministarstva zdravstva, nego da su samo naplatili „ruke“.

Od do sada fakturisanog iznosa, iznos od oko 1, 8 miliona KM nije naplaćen, a 1,2 miliona od tog iznosa odnosi se na fakture ispostavljene Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

Revizori su utvrdili da prosječna neto plaća prije oporezivanja na KCUS-u iznosi 1.873 KM. Najvišu pojedinačno isplaćenu plaću u 2022. godini dobila je generalna direktorica KCUS-a u iznosu od i 8.497 KM

"To uključuje 7.036 KM redovne plaće i iznos od 1.460 KM u pripadajućem mjesecu a koji se odnosi na dodatak za zamjenu zaposlenika na drugom radnom mjestu u iznosu kako je definisano aktima Kliničkog centra, a koji je ostvaren samo za jedan mjesec 2022. godine. Najniža isplaćena neto plaća iznosi 594 KM i odnosi se na radno mjesto čistačice", ustvrdili su revizori.

U prošloj godini otpremnine zaposlenicima KCUS-a koji su otišli u penziju su isplaćene u ukupnom iznosu od 686.590 KM.

Protiv Kliničkog centra vode se sudski sporovi ukupne vrijednosti od oko 3,6 miliona KM za koje nisu donesene konačne presude.

Po osnovu radnih sporova protiv KCUS-a se vodi čak 127 postupaka u vrijednosti od oko 1,4 miliona maraka. S druge strane, KCUS je protiv trećih lica pokrenuo postupke ukupne vrijednosti 3,1 miliona maraka.

Revizori su ukazali i na to da ne mogu potvrditi vrijednost stalnih sredstava KCUS-a iskazanih u iznosu od 302.879.825 KM.

"Jer je na datum bilansa vršena procjena nadoknadive vrijednosti za građevinske objekte, čiji efekti nisu knjigovodstveno evidentirani. Efekte na finansijske izvještaje nismo u mogućnosti procijeniti", naveli su federalni revizori.