NOVO ISTRAŽIVANJE

Kućne hemikalije, uključujući i dezinfekcijska sredstva, mogu narušiti zdravlje mozga

Nedavna studija ispitivala je moguće štetne učinke određenih hemikalija, koje se obično nalaze u kućanskim proizvodima na razvoj stanica za podršku mozgu. Studija, koja je koristila ljudske stanične kulture i miševe, otkrila je hemikalije prisutne u dezinficijensima, ljepilima i tekstilu za namještaj kao potencijalno štetne za oligodendrocite, kritične stanice u razvoju mozga.

Šta je istraživanje otkrilo?

Među identificiranim spojevima bili su kvaterni spojevi i organofosfati, koji se obično koriste u raznim kućanskim proizvodima. Kvaterni spojevi prisutni su u dezinfekcijskim sredstvima, sredstvima za dezinfekciju ruku i predmetima za osobnu njegu, dok se organofosfati nalaze u tekstilu, ljepilima i namještaju. Utvrđeno je da te hemikalije utječu na sazrijevanje i preživljavanje oligodendrocita, ključnih za izolaciju neurona i održavanje učinkovite neuralne signalizacije u mozgu.

Istraživanje je provela Erin Cohn, molekularna biologinja sa Univerziteta Case Western Reserve u Ohiju, sa svojim kolegama, a ono je objavljeno u časopisu Nature Neuroscience.

Otkrili smo da su oligodendrociti – ali ne i druge moždane stanice – iznenađujuće osjetljivi na kvaterne amonijeve spojeve i organofosfatne usporivače plamena, ističe Cohn.

Stručnjaci pozivaju na oprez u tumačenju rezultata

Iako studija izaziva zabrinutost zbog potencijalnih neurorazvojnih učinaka, stručnjaci pozivaju na oprez u tumačenju rezultata, navodeći visoke koncentracije korištene u eksperimentima u usporedbi s uobičajenom izloženošću ljudi navedenim hemikalijama.

Nije pitanje je li nešto otrovno ili ne, nego je li otrovno u uvjetima kojima ćemo vjerojatno biti izloženi, naglašava Oliver Jones, hemičar za okoliš Univerziteta RMIT, koji nije sudjelovao u studiji.

Poziv za sveobuhvatnu procjenu rizika od tih hemikalija

Uprkos tome, određene grupe, kao što su čistači škola i bolnica, suočavaju se s povećanom izloženošću tim spojevima zbog česte uporabe dezinficijensa industrijske snage.

Istraživanje učinaka tih hemikalija na zdravlje dobilo je zamah, osobito tokom pandemije COVID-19, sa studijama koje ukazuju na povećane razine kvaternih spojeva u ljudskom krvotoku.

Kvarterni spojevi i organofosfatni usporivači gorenja predstavljaju izazove za naučnike zbog svoje strukturne raznolikosti, a postoji sve veći poziv da se sveobuhvatno procijene njihovi rizici.

Mogli bi doći do pozornosti Stockholmske konvencije kada ona završi borbu s organofluorinima (PFAS), sugerira Ian Rae, hemičar za zaštitu okoliša i savjetnik Programa za okoliš Ujedinjenih naroda o hemikalijama u okolišu.

Pronađene i u dječjem urinu

Studija također naglašava prisutnost metabolita usporivača plamena u uzorcima dječjeg urina, s potencijalnom povezanosti s nepovoljnim neurorazvojnim ishodima, iako uzročnost toga ostaje nejasna.

Uprkos prazninama u razumijevanju, naučnici naglašavaju potrebu za nastavkom istraživanja, posebno u vezi s ranjivošću djece na izloženost hemikalijama tokom kritičnih razdoblja razvoja mozga, piše Science Alert.