Vijesti

Sebija Izetbegović ostaje i bez doktorske diplome. Inspekcija naredila UNSA-i da je poništi

Sebija Izetbegović UO KCUS-a KCUS SDA

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS naložila je Univerzitetu u Sarajevu da poništi doktorsku diplomu direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović.

"Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, Rješenjem od 03. aprila 2023. godine, naredio je Univerzitetu u Sarajevu da u vezi sa sticanjem diplome doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović primijeni član 77. stav I i II Zakona o visokom obrazovanju KS. U skladu sa navedenim članom Zakona Visokoškolska ustanova je obavezna poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove", navodi se u saopćenju KUIP-a.

Dodaje se kako je rok za izvršenje donesene upravne mjere 15 dana od dana prijema Rješenja, uz napomenu da je Univerzitet u Sarajevu dužan u roku od tri dana, nakon isteka roka za izvršenje dostaviti Inspektoratu dokaz o izvršenju Rješenja.

Poništenje doktorske diplome Sebije Izetbegović uslijedilo je nakon što je Senat UNSA-e prvo proglasio nevažećom njenu magistarsku diplomu, a zatim joj oduzeo zvanja redovne profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu te Fakultetu zdravstvenih studija.

Sebija Izetbegović podnijela je tužbu protiv UNSA-e.

Postavlja se pitanje može li Sebija Izetbegović, nakon što je izgubila doktorsku titulu i zvanje redovne profesorice ostati na čelu KCUS-a.