Vijesti

Studentice koje su veličale ratnog zločinca Ratka Mladića isključene sa Fakulteta za kriminalistiku na tri godine

Univerzitet u Sarajevu Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije isključio je sa studija studentice Fakulteta Valentinu Vujičić i Slađanu Todić, koje su na 11. jula veličale ratnog zločinca Ratka Mladića i negirale genocid u Srebrenici.

"Disciplinska komisija za disciplinsku odgovornost studenata na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije okončala postupak utvrdivanja disciplinske odgovornosti studentica Fakulteta Valentine Vujičić i Sladane Todić po prijavi dekana Fakulteta radi grubog narušavanja ugleda Univerziteta i Fakulteta. Disciplinska komisija izrekla je najstrožiju disciplinsku mjeru propisanu odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu isključenje sa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u trajanju od tri akademske godine u skladu sa utvrđenom težom povredom discipline ponašanja i to grubog narušavanja ugleda Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije", navodi se u saopćenju Fakulteta.

U nadi da će ovakva odluka, kako je to, između ostalog, u detaljnom obrazloženju odluke navela Disciplinska komisija, imati i preventivni karakter, dekan Fakulteta Jasmin Ahić pozvao je sve studente Univerziteta u Sarajevu da se u svim oblicima svojih javnih izražaja (komunikacija in vivo, putem društvenih mreža, online platformi, medija i sl) suzdrže od korištenja govora mržnje, uvredljivog, seksističkog i diskriminatornog govora, jezika podjela i drugih srodnih narativa vodeći računa o pozitivnopravnim propisima, njihovom ličnom ugledu i ugledu Univerziteta kao i dalekosežnim štetnim posljedicama koje ove vrste narativa imaju u našem društvu.

Dopis dekana Jasmina Ahića