Lukavac i Banovići

Umjesto terenaca, za Civilnu zaštitu naručili limuzine

U tenderskoj dokumentaciji traženo da vozila za civilnu zaštitu ispunjavaju čak 51 karakteristiku, između ostalog da imaju komfornu telefoniju, retrovizore u boji karoserije, čak osam zvučnika, električno otvaranje i zatvaranje poklopca prtljažnika, treći naslon za glavu, električno podešavanje sjedišta vozača s memorijom... Očekivano, „uvjete ispunio“ samo jedan ponuđač

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona na zahtjev Općine Banovići Grada Lukavca nabavila je prošle godine dva putnička vozila marke Škoda Superb Style 2.0 TDI DSG 4x4 ukupne vrijednosti 170.854 KM!

Međutim, federalni revizori su utvrdili da je Općina Banovići za potrebe civilne zaštite tražila nabavku terenskog motornog vozila kategorije M1 sa pogonom na sve točkove 4 x 4, a da je za nabavku data tehnička specifikacija vozila iz kategorije limuzina!

Revizori su utvrdili da je i Grad Lukavac Upravi dostavio zahtjev za nabavku putničkog motornog vozila sa tehničkom specifikacijom kao za motorno vozilo po zahtjevu Općine Banovići.

"Nije nam prezentirana dokumentacija koja bi potvrdila da je Uprava prije provođenja postupka nabavke motornih vozila kategorije limuzina za Općinu Banovići i Grad Lukavac ispitala da li je nabava ove kategorije vozila primjerena namjeni za koju bi se trebala upotrebljavati. Iako se radi o nabavi vozila za potrebe struktura civilne zaštite općina i gradova, nije prezentirano obrazloženje traženih karakteristika vozila, a ni obrazloženje nabavke vozila iz kategorije limuzina kao terenskog vozila", naveli su revizori.

Osam zvučnika, sjedište s memorijom…

Kod provjere detalja ove nabavke utvrđeno je da je od ponuđača za prodaju limuzina za civilnu zaštitu traženo da ima čak 51 karakteristiku od kojih sve moraju biti ispunjene!

Između ostalog limuzine su morale imati komfornu telefoniju, retrovizore u boji karoserije, čak osam zvučnika, električno otvaranje i zatvaranje poklopca prtljažnika, treći naslon za glavu, električno podešavanje sjedišta vozača s memorijom…

Kao i u mnogim drugim slučajevima javnih nabavki u BiH i ova je kada su uvjeti u pitanju, bila očigledno namještena tako da je ispunjava samo jedan ponuđač. A, jedan ponuđač se i javio na tender, pa je kupoprodaja i predaja vozila i ekspresno završena.

Nabavka za ova vozila je pokrenuta u septembru prošle godine, a za nepuna dva mjeseca nadležna komisija je na adresi dobavljača „Cosmos Commerce“ d.o.o. Tuzla izvršila prijem vozila 30. novembra prošle godine.

Revizori su utvrdili da je prijem vozila trebao biti izvršen u sjedištu Kantonalne uprave civilne zaštite, a ne na adresi dobavljača, a utvrđeno je i da su vozila istog dana predata predstavnicima Općine Banovići i Grada Lukavac, iako nisu donesene odluke o prijenosu vlasništva sa Uprave na krajnjeg korisnika.

Nije utvrđeno kojim su krajnjim korisnicima ovako „istančanog i zahtjevnog ukusa“ bila namijenjena vozila kupljena „pod krinkom potrebe“ za općinske odnosno gradske civilne zaštite u Banovićima i u Lukavcu, no u nemuštom pojašnjenju, Kantonalna uprava civilne zaštite pokušala je revizorima opravdati ove zahtjeve.
Iz Uprave su revizorima rekli da je tenderskom dokumentacijom za nabavu putničkog motornog vozila predviđena 51 karakteristika, od kojih sve moraju biti ispunjene kako bi se ponuda ocijenila prihvatljivom i kako bi se dobila „vrijednost za novac“.

Naveli su i da je „tehničkim specifikacijama osigurana tržišna konkurencija“ jer je riječ o karakteristikama koje ispunjava većina novijih vozila, te da je jedan od ključnih razloga za prijem jedne ponude nestabilnost i otežano snabdijevanje svih vrsta roba na svjetskom tržištu, a naročito u automobilskoj industriji!

Vlasti u Banovićima i Lukavcu morale vratiti limuzine

Iz Uprave su čak kazali i da „u izvještaju nije navedeno koja od propisanih tehničkih specifikacija osigurava pravičnu konkurenciju“, niti zbog čega se nabavljena putnička vozila smatraju neprimjerenim za strukture civilne zaštite!

Revizori nisu prihvatili ove komentare i ostali su pri stavu da je pri ovoj nabavci narušen opći princip pravedne i aktivne konkurencije.

"Obim obavezno zahtijevanih karakteristika vozila koje nisu obrazložene, činjenica da je tendersku dokumentaciju preuzelo deset ponuđača, a da je ponudu dostavio samo jedan, ukazuje na to da tenderska dokumentacija u dijelu tehničkih specifikacija nije sačinjena na način da osigura aktivnu i pravičnu konkurenciju, što nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama", zaključili su revizori.

U međuvremenu, u ovu nabavku se, kako je vidljivo iz revizorskog izvještaja umiješala i Vlada Tuzlanskog kantona koja je zauzela stav da dva putnička motorna vozila koja su u konačnici nabavljena po svom tipu ne odgovaraju započetoj proceduri javne nabave, niti u potpunosti odgovaraju namjeni za koju su se vozila planirala nabaviti, niti se kao takva mogu dodjeljivati gradskim/općinskim strukturama civilne zaštite.

Tek tada je Kantonalna uprava civilne zaštite zatražila od Općine Banovići i Grada Lukavca da se nabavljena putnička motorna vozila Škoda Superb Style 2.0 TDI DSG 4x4 vrate Upravi.

Općina Banovići i Grad Lukavac su pokušali zadržati vozila uprkos stavu Vlade TK-a, međutim u maju ove godine ipak su ih vratili.

Raport će svakako pokušati saznati daljnju sudbinu ovih vozila, kao i da li ih je i ko koristio u periodu od decembra prošle godine do maja ove godine, te gdje se nalaze danas.

Kad treba namjenski utrošiti novac, onda ne znaju

Inače, sudeći prema revizorskom izvještaju o finansijskom poslovanju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, ova institucija, iako joj je to primarni posao, nije sposobna na kvalitetan i i i način propisan zakonima i pravilnicima pružiti pomoć građanima ili prevenirati štete i posljedice prirodnih i drugih nesreća.

Federalni revizori su prvi put (ranije su to radili kantonalni revizori) „pročešljali“ rad Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona i to za 2022. godinu i došli su do alarmantnih podataka koji bi nadležne trebali što prije nagnati na to da se stanje u toj upravi mijenja.

Revizorski izvještaj pokazuje da nedovoljna popunjenost radnih mjesta u operativnom centru predstavlja rizik za obavljanje poslova iz nadležnosti koje su utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od požara i drugih nesreća u TK.

Utvrđeno je da je u prošloj godini za Kantonalnu upravu civilne zaštite TK prikupljeno namjenskih sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od oko 1,3 miliona KM, te da je Uprava na kraju prošle godine raspolagala s ukupno 5,7 miliona KM jer je oko 5, 1 milion bio neiskorišten iz prethodnih godina.

Uprkos vapajima za neophodnom opremom i sredstvima ukupno 13 općina i gradova Tuzlanskog kantona (uključujući i Tuzlu) koji su u nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite , ta uprava uspjela je utrošiti za te namjene tek iznos od 745.245 KM, što je samo od 19 posto od planiranih, a za zaštitu od požara i vatrogastva 3.350 KM sto je samo tri posto planiranih sredstava. To prema ocjeni revizora ukazuje na neefikasno korištenje namjenskih sredstava i neizvršavanje poslova iz nadležnosti Uprave.

"Revizijom smo utvrdili da su neki od razloga niske realizacije planova to da Uprava nije ni pokrenula aktivnosti na njihovoj realizaciji, da neki postupci javnih nabava nisu pokrenuti, iako su planirani, da prije njihovog pokretanja nije u dovoljnoj mjeri istraženo tržište, zbog čega oni nisu okončani zaključivanjem ugovora sa dobavljačima itd. Zbog navedenog konstatiramo da Uprava nije poduzela potrebne aktivnosti kako bi se planovi i programi korištenja namjenskih sredstava izvršavali, niti je osigurano efikasno korištenje ovih sredstava", naveli su revizori.

No, kako smo i vidjeli proces nabavke limuzina, za razliku od zaista neophodnih sredstava za civilne zaštite u općinama TK, tekao je brzo i bez problema.