Tri lokacije

Vježba EUFOR Brzi odgovor prešla u fazu raspoređivanja trupa

Vježba EUFOR Brzi odgovor 2023 (EUFOR Quick Response 2023) prešla je u fazu raspoređivanja trupa.

Satnija za komunikacijske informacijske sisteme raspoređena je na planinu Trebević i uspostavila je VHF antenu kako bi osigurala pokrivenost sektora vježbe.

EUFOR je vježbao brzo raspoređivanje rezervnih snaga i njihovu integraciju u operacije Multinacionalnog bataljona tako da je rasporedio tri manevarska elementa na njihova odgovarajuća područja odgovornosti: mađarsku satniju u Tuzlu, bugarsku u Bihać i tursku u Čapljinu.

Rumunija satnija bila je raspoređena kao brza intervencijska snaga (QRF) za podršku manevarskim elementima raspoređenima diljem BiH. Njihov osnovni zadatak bio je brza reakcija na ozbiljne incidente i podrška drugim postrojbama u ispunjavanju njihove misije. Satnije su provodile izviđačke patrole, upoznavanje s terenom i rutinske okvirske patrole kako bi se pripremile za nadolazeće misije.

Sedmica je kulminirala posjetom komandanta EUFOR-a, koji je promatrao postrojbe kako reagiraju na scenarije koji uključuju osiguranje skladišta streljiva i oružja te evakuaciju osoblja iz EUFOR LOT kuća iz neprijateljskih situacija, saopćeno je iz EUFOR-a.