veliki hit

Znate li kome je posvećena Čolina pjesma ‘Pjevam danju, pjevam noću’?

Zdravko Čolić je 1977. godine snimio pjesmu „Pjevam danju, pjevam noću“.

Ono što je zanimljivo jeste da je ovu pjesmu napisao srbijanski pjesnik Branko Radičević, koji je stvarao u doba romantizma.

On je stihove ove pjesme posvetio svojoj velikoj ljubavi, slikarki i pjesnikinji Mini Karadžić, kćerki Vuka Stefanovića Karadžića.

Radičević je simpatije koje je gajio prema Mini držao u tajnosti, jer je bio veliki prijatelj i saradnik njenog oca, a svoju ljubav i čežnju pretočio je u stihove.

Brankova želja da svoju dragu „digne međ’ zvjezdice“ predstavlja njegovu idealizaciju nje i ljubavi.

Zdravko Čolić je ovu pjesmu svojim glasom 'oživio', kao i jednu ljubav koja nikada nije bila ostvarena.