Raport saznaje

Ukinuta mjera osiguranja: Poništenje doktorata Sebije Izetbegović ide u Službeni list KS

Senat UNSA-e diplome Sebije Izetbegović Senata

Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Univerziteta u Sarajevu te je poništio mjeru osiguranja zabrane djelovanja rektora po pitanju doktorata Sebije Izetbegović, nezvanično saznaje Raport.

Tu odluku ranije je donio Općinski sud u Sarajevu na zahtjev odbrane Izetbegović.

Univerzitet u Sarajevu poništio je doktorat Sebije Izetegović nakon što je poništen njen magistarski jer nije bilo dokaza da je položila sve ispite.

Posljedično, kada joj nije uredan magistarski samim tim nije imala uvjete i ni da polaže doktorat.

Prema informacijama Raporta, sad kada je Kantonalni sud donio odluku, UNSA će u poslati zahtjev Službenim novinama KS da se dotkorat Sebije Izetbegović proglasi nevažećim.