Vijeće ministara BiH

Košarac brani zaključke NSRS: Za nas je prioritet zakon o Ustavnom sudu BiH

Na to nas obavezuju stavovi institucija Republike Srpske. Potpuno smo privrženi implementaciji zaključaka Narodne skupštine, kazao Košarac

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, iako je bilo predviđeno predloženim dnevnim redom, nije razmatralo Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Staša Košarac je nakon sjednice izjavio novinarima da je na kolegiju Vijeća ministara insistirao na tome da se povuče tačka kako je to pisalo u dnevnom redu - zakon o sudovima.

"Cijenimo da je sasvim druga formulacija prihvatljiva, to je zakon o sudu. Potpuno transparentno hoćemo da kažemo da iz domena akata koje treba da usvojimo iz domena pravosuđa, ne možemo razmatrati, i da je usaglašen, a znate da nije, zakon o sudu ni u jednom drugom aktu ako pritom nemamo pripremljen zakon o Ustavnom sudu BiH", kazao je Košarac.

Za nas je, dodao je on, prioritet zakon o Ustavnom sudu BiH.

"Na to nas obavezuju stavovi institucija Republike Srpske. Potpuno smo privrženi implementaciji zaključaka Narodne skupštine. U tom kontekstu, ne vidimo apsolutno nikakvu potrebu da parcijalno, iz aspekta pravosuđa i potreba donošenja određenih zakona koji proizilaze iz 14 prioriteta, prvo raspravljamo o zakonu o sudu, a da pri tome radna grupa još uvijek nije dostavila prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH", kazao je Košarac.

Vjerujem, naveo je on, da će radna grupa za pravosuđe, koja je u međuvremenu izvršila i dopunu sa kredibilnim članovima iz ustavno-pravnog dijelokruga, dostaviti Vijeću ministara u naradnih 15-20 dana taj novi tekst, odnosno novi tekst zakona o Ustavnom sudu.

"S obzirom na činjenicu da Ustavni sud nema svoj zakon, cijenimo da je to značajno važno, referirajući se na odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH", naveo je Košarac.