Slijedi parnica

Odbijena žalba Sebije Izetbegović, konačnu odluku o tome ostaje li bez titule profesora donijet će sud

Senat UNSA-e diplome Sebije Izetbegović Senata

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je zahtjev advokata Sebije Izetbegović za uvođenje mjere osiguranja po pitanju odluke UNSA-e kojom joj se ukida zvanje profesora, potvrđeno je Raportu.

Općinski sud je odluku o odbijanju donio još ranije, a Kantonalni sud je sad odlučivao po žalbi advokta direktorice KCUS-a.

Univerzitet u Sarajevu ukinuo je Sebiji Izetbegović zvanje profosora jer nema dokaza da je magistrirala.

Odluka Kantonalnog suda znači da odluka UNSA ostaje na snazi, a da će konačna odluka o tome hoće li Izetbegović ostati bez akademske titule biti donesena tokom sudskog postupka koji se očekuje po tužbi Sebije Izetbegović protiv UNSA.